دوره های برگزار شده

ایمنی ، سلامت و محیط زیست در آزمایشگاه

آزمایشگاه واحدی است که درصنایع شیمیایی ، غذایی و بویژه صنعت دارو از جایگاه ویژه ای برخوردار است لذا حفظ سلامت پرسنل و حفظ ایمنی آزمایشگاه از اولویتهای شرکت داروسازی مفید است . در همین راستا دوره آموزشی ایمنی ، سلامت و محیط زیست در آزمایشگاه به عنوان یک دوره پایه طرح ریزی و اجرا گردید این دوره مشتمل بر شناسایی خطر و ارزیابی ریسک، مدیریت تغییر chang management ، مدیریت مواد شیمیایی و ... تدریس گردید.


ایمنی ، سلامت و محیط زیست در آزمایشگاه

کارگاه آموزشی مدیریت استرس در محیط های کاری

یک از مباحث مهم و قابل ملاحظه در هر کاری ، مواجهه و مقابله با اضطراب و نگرانی ها و دغدعه های موجود می باشد به همین منظور شرکت داروسازی طب مفید نیکان با مشارک واحد بهداشت ساوجبلاغ ، کارگاه آموزشی مدیریت استرس در محیط های کاری را برای تمامی کارکنان خود با محوریت: 1- اهمیت سلامت روان 2- اضطراب و کنترل آن 3- شناخت فکر ، احساس و رفتار 4- شرایط کنترل افکار 5- روش های کنترل افکار و تمدد اعصاب و تن آرامی با موسیقی برگزار گردید.


کارگاه آموزشی مدیریت استرس در محیط های کاری

دوره انتقال تکنولوژی در صنعت داروسازی

جهت آشنایی پرسنل طب مفید نیکان با جنبه های مختلف علمی و کاربردی انتقال تکنولوژی و سازماندهی ریسک های مربوطه در این زمینه با محتوای 1- انتقال تکنولوژی از دیدگاه تضمین کیفیت ، کنترل کیفیت 2- انتقال تکنولوژی در چرخه عمر یک فرآورده 3- مستندات و مدارکت مورد نیاز در انتقال تکنولوژی 4- سازماندهی و نحوه مدیریت پروژه های انتقال تکنولوژی دارویی


دوره انتقال تکنولوژی در صنعت داروسازی

دوره اطفاء حریق

خاموش کردن آتش سوزی در لحظه های اولیه شروع آن برای جلوگیری از صدمات جانبی و خسارت مالی اهمیت بسزایی دارد، چنانچه بتوان با وسیله ای مناسب در زمان ممکن حریق را اطفاء کرده و از توسعه آن جلوگیری نموده ، می توان از خسارت ها و زیان هاییی که هر سال طبق آمارهای موجود به اماکن مختلف وارد می شود جلوگیری کرد ، بر این اساس شرکت داروسازی طب مفید نیکان تلاش بر آن دارد تا برای جلوگیری از خطرات احتمالی آموزش های مورد نیاز را برای پرسنل شرکت برگزار کند.


دوره اطفاء حریق

دوره HSE

ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می توان سلامتی آنان را به خطر انداز ، مصون می دارد . مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان به ویژه مدیران پرسنلی است، البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت. به عبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از : فراهم آوردن موجباتی که از بیماری ها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری کند. یعنی هر جه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد بر این اساس شرکت طب مفید نیکان سالانه دوره HSE را برای پرسنل کلیه واحد ها جهت جلوگیری از خطرات احتمالی برگزار می کند.


دوره HSE

دوره GMP

هدف از اجرای دوره GMP هر سازنده دارو یا فرآورده بیولوژیک باید فرآورده خود را مطابق با استانداردهای قابل قبول جهانی و طبق مندرجات پرونده مربوط به پروانه ساخت تهیه نموده و در انبارداری مواد و ساخت فرآورده و نیز در عملیات کنترل- توزیع و مراحل بعد از توزیع الزامات و مقررات تعیین شده را رعایت نماید. بطوریکه از نظر ایمنی و اثر بخشی خطری برای مصرف کننده نداشته باشد، بر این اساس دوره های GMP عمومی برای کلیه واحد های شرکت به صورت سالیانه یا بر حسب نیاز دو بار در سال برگزار خواهد گردید.


دوره GMPاینستاگرام