پایان مسابقه عکاسی با موضوع کرونا

مراسم اختتامیه و اهدا جوایز برگزیدگان نهایی مسابقه ی عکاسی ” نوروز کرونایی” با حضور مدیریت محترم عامل و مدیریت محترم کارخانه برگزار و جوایز برندگان طبق آرا مردمی، اهداء گردید.
اینستاگرام