اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از ویروس کرونا

1- ضدعفونی کردن سرویس های ایاب و ذهاب 2- ضدعفونی کردن دست های پرسنل قبل از ورود به شرکت و کارت زنی 3- ضدعفونی کردن مکان های عمومی شرکت هر 2 ساعت یکبار توسط پرسنل خدمات 4- قرار دادن محلول های ضدعفونی کننده در اتاق ها 5- برگزاری دوره ی آموزشی برای پرسنل 6- اطلاع رسانی عمومی از طریق تلویزیون لابی تولید ، برد اعلانات و صفحه تلگرامی شرکت 7- زمان بندی در سرو نهار و استفاده از ظروف یکبار مصرف و حذف مواد غذایی فله ای 8- بسته بندی قند و ارائه سهمیه به کارکنان 9- تب سنجی روزانه کارکنان
اینستاگرام